Zásady ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je spolehlivě a transparentně popsat způsoby, jakými společnost BitSeven shromažďuje a zpracovává vaše Osobní údaje.
1. Shromažďování osobních údajů: Pokud chcete používat naše webové stránky a obchodovat jejich prostřednictvím, společnost BitSeven o vás bude shromažďovat údaje včetně vašich Osobních údajů. Osobní údaje, které shromažďujeme a uchováváme ve složce zákazníka, nejčastěji obsahují například jméno, adresu, doklad totožnosti a bankovní údaje.
Osobní údaje shromažďujeme k těmto účelům:

1.1.Navázání a udržování odpovědného obchodního vztahu s vámi;
1.2.Pochopení vašich potřeb a zjištění vaší způsobilosti k jednotlivým produktům a službám;
1.3.Informování o obchodních a finančních funkcích;
1.4.Informování o aktualizacích a nových produktech, včetně změn a vylepšení těchto webových stránek;
1.5.Vývoj, vylepšování a prodej produktů a služeb a poskytování produktů a služeb;
1.6.Fakturace procesů a účtování veškerých poplatků;
1.7.Realizace průzkumů a získávání zpětné vazby;
1.8.Dodávání a poskytování produktů a služeb;
1.9.Poskytování novinek a dalších materiálů, o které byste mohli mít coby zákazník společnosti BitSeven zájem; a
1.10.Splnění zákonných a regulačních požadavků ze strany společnosti BitSeven.

Tyto webové stránky mohou využívat funkci prohlížeče zvanou „cookies“ ke shromažďování anonymních informací a sledování vzorců chování uživatelů na stránkách společnosti BitSeven. Cookie je malý textový soubor obsahující jedinečné identifikační číslo identifikující webový prohlížeč uživatele, nikoli však uživatele samotného. Tento soubor se používá při každé návštěvě webových stránek využívajících soubory cookies. Soubory cookies společnosti BitSeven říkají, které stránky lidé navštívili a kolik návštěv připadlo na každou z těchto stránek. To nám pomáhá zlepšovat zkušenosti návštěvníků s používáním stránek. Cookies slouží také k identifikaci vašeho počítače, aby vaše preference a nastavení mohly být uloženy pro budoucí návštěvy. Společnost BitSeven může při používání souborů cookies spolupracovat s třetími stranami.

Používání souborů cookies je oborovou normou a řada nejvýznamnějších prohlížečů je ve výchozí konfiguraci nastavena tak, aby tyto soubory přijímala. Svůj webový prohlížeč však můžete nastavit tak, aby soubory cookies přijímal, odmítal nebo se před jejich přijetím vždy dotázal. Pokud se rozhodnete soubory cookies odmítnout, nemusíte mít přístup ke všem funkcím našich webových stránek.

2. Souhlas: Ke shromažďování Osobních údajů, jejich následnému používání a případnému zveřejnění je vyžadován souhlas. Podoba tohoto souhlasu se může lišit v závislosti na okolnostech a typu shromažďovaných Osobních údajů. V případě společnosti BitSeven svým souhlasem s Podmínkami služby současně vyjadřujete svůj souhlas se shromažďováním a používáním osobních údajů způsoby popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Společnost BitSeven vás může čas od času požádat o souhlas se získáním a následným používáním dalších údajů. Toto právo si společnost BitSeven vyhrazuje. Ve výjimečných případech a v rozsahu dovoleném zákonem může společnost BitSeven shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše Osobní údaje bez vašeho vědomí či souhlasu.

3. Používání osobních údajů: Společnost BitSeven se zavazuje chránit vaše soukromí. Interně mají k Osobním údajům zákazníků přístup pouze ti zaměstnanci, kteří tyto Osobní údaje potřebují k vykonávání svých pracovních povinností, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Systémy těchto webových stránek se soustavně kontrolují v zájmu zajištění toho, aby se vám dostalo těch nejlepších možných služeb a aby byly zavedeny ty nejlepší bezpečnostní funkce.

Jsme nuceni vyhradit si právo uchovávat a sdílet některé vaše Osobní údaje za účelem splnění zákonných požadavků a také naplnění našich smluvních závazků vůči partnerům a třetím stranám.

Společnost BitSeven používá IP adresy k analyzování trendů, správě těchto stránek, sledování polohy uživatelů a získávání širších demografických informací pro agregované použití. Za účelem správy systémů, zjištění vzorců chování a řešení problémů webové servery společnosti BitSeven automaticky ukládají do protokolů také standardní informace o přístupu včetně typu webového prohlížeče, času přístupu na stránku či otevření e-mailové zprávy, požadované adresy URL a adresy URL stránky, ze které jste na danou stránku přišli. Tyto informace nesdílíme s třetími stranami a využíváme je pouze v nezbytně nutné míře v rámci společnosti BitSeven. Společnost BitSeven si vyhrazuje právo blokovat přístup kterémukoli uživateli, který na tyto webové stránky přistupuje prostřednictvím služby proxy snažící se utajit jeho původní identitu. To se týká mimo jiné přístupů z anonymní sítě Tor.

Společnost BitSeven si vyhrazuje právo sdílet aktuální i historické nabídky, ceny nabídek a tržní ceny; otevírací a uzavírací cenová rozpětí; nejvyšší a nejnižší ceny; obchodní ceny; odhadované a skutečné objemy obchodů; uzavírající ceny na konci obchodního dne; a další agregovaná data a informace týkající se digitálních tokenů obchodovaných na těchto stránkách.

Osobní údaje a další data mohou být přenášeny mimo vaši jurisdikci. Vaše Osobní údaje mohou být zpracovávány a uchovávány v cizích zemích. V takovém případě mohou úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení či regulační agentury těchto zemí získat přístup k vašim Osobním údajům v souladu se zákony dané země. Dovolujeme si vás upozornit, že bezpečnostní standardy těchto zemí mohou být na nižší úrovni než ve vaši jurisdikci.

4. Přístup k vašim Osobním údajům: Prostřednictvím písemné žádosti odeslané naší společnosti můžete získat přístup ke svým osobním údajům uchovávaným společností BitSeven a zkontrolovat je.

5. Ochrana vašich Osobních údajů: Tyto Zásady ochrany osobních údajů a způsoby používání vašich osobních údajů se vztahují pouze na osobní údaje, které nám poskytnete. Dovolujeme si vás výslovně upozornit na to, že pokud zveřejníte své Osobní údaje nebo citlivé údaje prostřednictvím internetu, například přes chatovací místnosti, komunitní stránky, nástěnky nebo jiná veřejná online fóra, tyto informace mohou být shromažďovány a používány jinými osobami a společnostmi, nad nimiž společnost BitSeven nemá žádnou kontrolu. Je vaší výhradní odpovědností, abyste si přečetli ujednání o ochraně osobních údajů a podmínky použití kterékoli osoby či společnosti, se kterou se rozhodnete spojit nebo vstoupit do obchodního vztahu. Společnost BitSeven nenese žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití ani jakýkoli další obsah kterýchkoli webových stránek, které nejsou ve vlastnictví či správě společnosti BitSeven.

6. Společnost BitSeven se v maximální možné míře snaží chránit vaše Osobní údaje, přesto byste také vy sami měli dodržovat určitá bezpečnostní opatření. Nesdílejte své Osobní údaje s ostatními, pokud jasně a jednoznačně nerozumíte účelu, k němuž je daná osoba či společnost vyžaduje, a pokud danou osobu či společnost neznáte. Neuchovávejte citlivé Osobní údaje ve své doručené poště ani ve webových e-mailových službách. Pokud budete požádáni o zadání hesla za účelem připojení k vašim Osobním údajům, měli byste použít bezpečné heslo a vždy využívat dvoufaktorové ověřování (2FA), je-li k dispozici. Své heslo byste měli pravidelně měnit.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert