Polisi Privasi

Objektif Polisi Privasi ini adalah untuk membentangkan secara bertanggungjawab dan telus cara yang digunakan oleh BitSeven untuk mengumpul dan menggunakan Maklumat Peribadi anda.
1. Mengumpul Maklumat Peribadi: Jika anda ingin berurusan di dan menggunakan Laman Web ini, BitSeven akan mengumpul maklumat mengenai anda, termasuk Maklumat Peribadi. Maklumat Peribadi kebiasaannya dikumpul dan disimpan dalam fail pelanggan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat untuk perkhidmatan, kad pengenalan kerajaan dan maklumat perbankan.
Maklumat Peribadi dikumpul untuk:

1.1.Menetapkan dan mengekalkan hubungan dagangan yang bertanggungjawab dengan anda;
1.2.Memahami keperluan dan kelayakan anda bagi produk dan perkhidmatan;
1.3.Memberitahu anda tentang ciri-ciri dagangan dan pembiayaan;
1.4.Menyediakan maklumat kepada anda tentang perkembangan dan produk baru, termasuk perubahan dan penambahbaikan Laman;
1.5.Membangunkan, meningkatkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan, dan menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda;
1.6.Memproses pengebilan dan pemungutan apa-apa yuran;
1.7.Mengendalikan tinjauan dan mendapatkan maklum balas daripada anda;
1.8.Menyampaikan produk dan perkhidmatan kepada anda;
1.9.Menydiakan kepada anda berita dan lain-lain hal kepentingan umum kepada anda sebagai pelanggan BitSeven; dan,
1.10.Memenuhi keperluan perundangan dan kawal selia BitSeven.

Laman web boleh menggunakan ciri pelayar yang dipanggil "kuki" untuk mengumpul maklumat tanpa nama dan mengesan corak pengguna di BitSeven. Kuki adalah fail teks kecil yang mengandungi nombor pengenalan unik yang mengenal pasti pelanggan pelayar, tetapi bukan pelanggan sendiri, setiap kali pelanggan melawat laman-laman web yang menggunakan cookies. Kuki memberitahu BitSeven halaman mana Laman Web yang dilawati dan berapa ramai orang melawati setiap satu. Ini membantu mempertingkatkan pengalaman pelawat dalam talian. Kuki juga bertindak mengenalpasti komputer anda supaya pilihan anda boleh disimpan untuk lawatan akan datang, dan BitSeven boleh bekerja dengan pihak ketiga yang menggunakan kuki ini untuk membantu kami.

Penggunaan kuki adalah piawai industri dan banyak pelayar utama pada asalnya menetapkan untuk menerima mereka. Anda boleh mengeset semula pelayar anda untuk sama ada menerima semua kuki atau memberitahu anda apabila anda telah menerima kuki. Walau bagaimanapun, jika anda enggan menerima kuki, anda mungkin tidak dapat menggunakan sebahagian daripada ciri-ciri yang tersedia di Laman Web ini.

2. Persetujuan: Persetujuan adalah diperlukan untuk pengumpulan Maklumat Peribadi dan seterusnya penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi. Bentuk persetujuan mungkin berbeza, bergantung kepada keadaan dan jenis maklumat yang diperolehi. Dalam kes BitSeven, perjanjian anda dengan Syarat Perkhidmatan merupakan persetujuan anda keatas pengumpulan dan penggunaan Maklumat Peribadi seperti yang diterangkan dalam Polisi Privasi ini. Kadang-kadang, BitSeven akan menghubungi anda untuk persetujuan untuk mendapatkan dan kemudian menggunakan maklumat selanjutnya, dan BitSeven mempunyai hak untuk berbuat demikian. Dalam keadaan luar biasa, sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, BitSeven boleh mengumpulkan, menggunakan dan mendedahkan Maklumat Peribadi tanpa pengetahuan atau persetujuan anda.

3. Menggunakan Maklumat Peribadi: BitSeven adalah komited untuk melindungi privasi anda. Secara dalaman, hanya pekerja dengan keperluan perniagaan mengetahui Maklumat Peribadi, atau yang mempunyai tugas yang munasabah memerlukan capaian kepadanya, akan diberikan akses kepada Maklumat Peribadi pelanggan. Sistem dan data di Laman Web sentiasa dikaji semula untuk memastikan bahawa anda akan mendapat perkhidmatan yang terbaik mungkin dan ciri-ciri keselamatan utama adalah digunakan.

Kita mesti mempunyai hak untuk mengekalkan dan berkongsi Maklumat Peribadi tertentu untuk memenuhi keperluan undang-undang kami dan selanjutnya terhadap perjanjian kontrak kami dengan rakan-rakan dan pihak ketiga.

BitSeven menggunakan alamat IP untuk menganalisis trend, mentadbir Laman Web, menjejaki pergerakan pengguna dan mengumpul maklumat demografi luas untuk kegunaan agregat. Untuk pentadbiran sistem dan mengesan corak penggunaan dan tujuan penyelesaian masalah, pelayan web di BitSeven juga secara automatik membuat log akses standard maklumat termasuk jenis pelayar, mas akses/buka mel, URL yang diminta dan URL rujukan. Maklumat ini tidak akan dikongsi dengan pihak ketiga dan digunakan hanya di BitSeven pada asas perlu tahu. BitSeven mempunyai hak untuk menyekat capaian bagi mana-mana pengguna yang melayari Laman Web ini melalui perkhidmatan proksi dengan niat untuk menyembunyikan identiti berasal. Ini termasuk akses melalui rangkaian anonimiti Tor.

BitSeven mempunyai hak untuk berkongsi harga bidaan, tawaran, dan pasaran sejarah dan semasa; julat harga buka dan tutup pelbagai harga; harga tinggi – rendah; harga dagangan; volum dagangan anggaran dan sebenar; harga penyelesaian; dan lain-lain data agregat dan maklumat berkaitan dengan Token Digital yang didagangkan di Laman Web ini.

Maklumat Peribadi dan lain-lain data mungkin dieksport di luar bidang kuasa di mana anda tinggal. Maklumat Peribadi anda akan diproses dan disimpan di luar negara atau negara-negara. Dalam keadaan tersebut, kerajaan, mahkamah, penguatkuasaan undang-undang atau agensi kawal selia negara itu atau negara-negara tersebut mungkin boleh mendapatkan akses kepada Maklumat Peribadi anda melalui undang-undang asing. Anda perlu sedar bahawa piawaian privasi negara-negara tersebut mungkin lebih rendah daripada yang di bawah bidang kuasa di mana anda tinggal.

4. Mengakses Maklumat Peribadi Anda: Anda boleh mengakses dan sahkan Maklumat Peribadi yang dipegang oleh BitSeven dengan mengemukakan permohonan bertulis.

5. Melindungi Maklumat Peribadi Anda: Penggunaan Maklumat Peribadi anda dan Polisi Privasi ini hanya terpakai kepada maklumat yang anda berikan. Anda diingatkan bahawa jika anda mendedahkan Maklumat Peribadi atau data peribadi sensitif melalui penggunaan Internet, seperti melalui bilik sembang, komuniti, papan buletin atau forum awam dalam talian lain, maklumat ini mungkin akan dikumpul dan digunakan oleh lain-lain individu atau syarikat yang mana BitSeven tidak mempunyai kawalan. Ia adalah tanggungjawab anda untuk menyemak pernyataan privasi, polisi, terma dan syarat mana-mana orang atau syarikat yang anda pilih untuk pautan atau dengan siapa yang anda pilih untuk kontrak. BitSeven adalah tidak bertanggungjawab bagi pernyataan privasi, polisi, terma, syarat-syarat, atau lain-lain kandungan mana-mana laman web yang tidak dimiliki atau diuruskan oleh BitSeven.

6. BitSeven melakukan sedaya upaya untuk melindungi dan menjaga Maklumat Peribadi, tetapi terdapat langkah-langkah perlindungan yang anda perlu jaga, juga. Jangan kongsi Maklumat Peribadi anda dengan orang lain melainkan anda dengan jelas memahami tujuan permintaan mereka untuknya dan anda tahu dengan siapa anda berurusan. Jangan simpan Maklumat Peribadi sensitif dalam peti masuk e-mel anda atau Webmail. Jika anda diminta untuk memberikan kata laluan untuk menyambungkan anda ke maklumat peribadi anda, anda perlu menggunakan kata laluan yang selamat dan sentiasa menggunakan pengesahan dua faktor (2FA), di mana tersedia. Anda perlu selalu menukar kata laluan.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert