Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om op een verantwoordelijke en transparante manier de wijze waarop BitSeven uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt uiteen te zetten.
1. Het verzamelen van persoonsgegevens: Indien u gebruik wenst te maken van de Website (bv. om transacties af te sluiten), zal BitSeven gegevens over u verzamelen, zoals persoonlijke gegevens. De persoonsgegevens die het meest worden verzameld (en in klantenbestanden worden bewaard) zijn o.a.: naam, woonplaats, van overheidswege verstrekt identificatienummer en bankgegevens.
Wij verzamelen persoonsgegevens:

1.1.om een verantwoorde commerciële relatie met u aan te gaan en te onderhouden;
1.2.om zicht te krijgen op uw behoeften en vast te stellen in hoeverre onze producten en diensten voor u geschikt zijn;
1.3.om u te informeren over handels- en financieringsfuncties;
1.4.om u te voorzien van informatie over ontwikkelingen en nieuwe producten, waaronder begrepen wijzigingen en verbeteringen van de Website;
1.5.om producten en diensten te ontwikkelen, verbeteren en vermarkten, en om u te voorzien van producten en diensten;
1.6.voor facturerings- en inningsdoeleinden;
1.7.om enquêtes te houden en uw feedback te ontvangen;
1.8.om producten en diensten aan u te leveren;
1.9.om u te voorzien van nieuws en andere zaken die u, als klant van BitSeven, zouden kunnen interesseren; en
1.10.opdat BitSeven aan zijn wettelijke en regelgevende vereisten kan voldoen.

De Website kan gebruik maken van een browserfunctie ('cookie' genoemd) om gegevens in anonieme vorm te verzamelen en gebruikerspatronen op BitSeven in kaart te brengen. Een cookie is een klein tekstbestand met een uniek identificatienummer dat telkens als een klant een website bezoekt, de browser van de klant identificeert (maar niet de klant zelf). Cookies laten BitSeven weten welke pagina's van de Website worden bezocht en hoeveel mensen deze pagina's hebben bezocht. Dit draagt bij aan het verbeteren van de online ervaring van bezoekers. Cookies dienen er ook toe om uw computer te identificeren, zodat uw voorkeuren voor toekomstige bezoeken kunnen worden opgeslagen. BitSeven kan met andere partijen samenwerken die deze cookies gebruiken om ons bij te staan.

Het gebruik van cookies is een industriestandaard, en veel grote browsers zijn in eerste instantie ingesteld om ze te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om u een bericht te sturen wanneer u een cookie ontvangt. Echter, indien u cookies weigert, zult u mogelijk geen gebruik kunnen maken van een aantal van de beschikbare functies op de Website.

2. Toestemming: U dient toestemming te geven voor het verzamelen en vervolgens gebruiken of verstrekken van persoonsgegevens. De wijze waarop toestemming wordt gegeven, kan variëren, afhankelijk van de omstandigheden en het soort persoonsgegevens dat verkregen wordt. Voor wat BitSeven betreft, wanneer u instemt met de Servicevoorwaarden, houdt dit in dat u instemt met het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens zoals omschreven in dit privacybeleid. BitSeven kan u van tijd tot tijd benaderen om toestemming te vragen voor het verkrijgen en vervolgens gebruiken van nadere gegevens. BitSeven behoudt zich het recht voor om dit te doen. In uitzonderlijke gevallen, voor zover zulks volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, kan BitSeven zonder uw medeweten of toestemming persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekken.

3. Het gebruik van persoonsgegevens: BitSeven is er alles aan gelegen om uw privacy te beschermen. Binnen de organisatie krijgen alleen medewerkers die beroepshalve kennis moeten nemen van of inzage moeten krijgen in persoonsgegevens toegang tot de persoonsgegevens van klanten. De systemen en gegevens van de Website worden continu beoordeeld om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke dienstverlening krijgt en dat de beste beveiligingsmaatregelen worden getroffen.

Wij moeten ons het recht voorbehouden om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en verstrekken om aan de regelgevende vereisten te voldoen en onze contractuele afspraken met partners en derden na te komen.

BitSeven gebruikt IP-adressen om trends te analyseren, de Website te beheren, het surfgedrag van gebruikers te volgen en algemene demografische gegevens te verzamelen voor gebruik in geaggregeerde vorm. Ten behoeve van het beheren van systemen, het vaststellen van gebruikspatronen en het oplossen van problemen, registreren de webservers van BitSeven ook automatisch standaard- toegangsgegevens, zoals het soort browser, toegangstijden/open e-mail, opgevraagde URL en doorverwijzings-URL. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden en worden alleen op een 'need-to-know' basis binnen BitSeven gebruikt. BitSeven behoudt zich het recht voor om gebruikers die zich via een proxy-service toegang tot de Website verschaffen (om hun identiteit te verhullen) de toegang te beletten. Hiertoe wordt ook Tor (een netwerk voor anonieme communicatie) gerekend.

BitSeven behoudt zich het recht voor om lopende en historische biedingen, vraag- en marktprijzen, openings- en slotkoersen, hoogst/laagst genoteerde koersen, handelsprijzen, geschatte en actuele handelsvolumes, verrekenkoersen en andere geaggregeerde gegevens en gegevens met betrekking tot de op de Website verhandelde digitale tokens te verstrekken.

Persoonsgegevens en andere gegevens kunnen naar een ander rechtsgebied worden doorgegeven dan het rechtsgebied waarin u zich bevindt. Uw persoonsgegevens kunnen in het buitenland worden verwerkt en opgeslagen. Onder deze omstandigheden kunnen de overheden, rechters, rechtshandhavingsinstanties of regelgevende instanties van dat land of die landen op grond van buitenlandse wetgeving inzage in uw persoonsgegevens krijgen. U dient zich bewust te zijn van het feit dat de privacystandaarden van die landen lager kunnen liggen dan die in uw rechtsgebied.

4. Inzage in uw persoonsgegevens: U kunt uw door BitSeven bewaarde persoonsgegevens inzien en verifiëren door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen.

5. Het beschermen van uw persoonsgegevens: Dit privacybeleid en het gebruik van uw persoonsgegevens heeft alleen betrekking op de door u verstrekte gegevens. U wordt erop gewezen dat indien u via het internet (bv. chatrooms, community's, bulletinboards of andere openbare online fora) persoonsgegevens of gevoelige persoonlijke gegevens mededeelt, deze gegevens verzameld en gebruikt kunnen worden door andere personen of bedrijven waar BitSeven geen zeggenschap over heeft. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacyverklaringen, het privacybeleid en de privacyvoorwaarden van een persoon of bedrijf met wie u in contact wenst te komen of met wie u een contract wenst aan te gaan, door te nemen. BitSeven is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen, het privacybeleid, de privacyvoorwaarden of andere content van een website waarvan BitSeven niet de eigenaar is of waarover BitSeven niet het beheer voert.

6. BitSeven spant zich in om persoonsgegevens te beschermen en beveiligen. Er zijn echter ook beschermende maatregelen die u zelf zou moeten nemen. Verstrek uw persoonsgegevens niet (op verzoek) aan derden, tenzij u goed inzicht heeft in de reden van het verzoek en u weet met wie u te maken heeft. Bewaar geen gevoelige persoonsgegevens in uw e-mailpostvak of webmail. Indien u gevraagd wordt om een wachtwoord op te geven om bij uw persoonsgegevens te komen, dient u een veilig wachtwoord en, voor zover mogelijk, tweestapsauthenticatie te gebruiken. U dient uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert