Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest określenie w przejrzysty i jasny sposób, jak BitSeven gromadzi i wykorzystuje Dane osobowe.
1. Gromadzenie Danych osobowych: Jeśli użytkownik chce przeprowadzać transakcje na Stronie internetowej, BitSeven będzie gromadzić informacje, w tym Dane osobowe, o użytkowniku. Dane osobowe, które są najczęściej gromadzone i przechowywane w aktach klienta, obejmują m.in. imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dokument wydany przez organy państwowe i informacje bankowe.
Dane osobowe gromadzone są w celu:

1.1.ustanowienia i utrzymywania odpowiedzialnej relacji handlowej z użytkownikiem;
1.2.poznania potrzeb użytkownika i ustalenia, czy użytkownik kwalifikuje się do otrzymania produktów i usług;
1.3.powiadomienia użytkownika o narzędziach obrotu i finansowania;
1.4.przekazania informacji o postępach i nowych produktach, w tym zmianach i usprawnieniach wprowadzonych na Stronie internetowej;
1.5.opracowania, ulepszenia i sprzedawania produktów i usług oraz dostarczenia takich produktów i usług użytkownikowi;
1.6.przetworzenia rozliczeń i pobrania opłat;
1.7.przeprowadzenia ankiet i uzyskania informacji zwrotnych od użytkownika;
1.8.dostarczenia użytkownikowi produktów i usług;
1.9.dostarczenia użytkownikowi wiadomości i innych informacji, które mogą zainteresować użytkownika jako klienta BitSeven; oraz
1.10.przestrzegania wymogów prawnych i regulacyjnych nałożonych na BitSeven.

Strona internetowa może korzystać z funkcji przeglądarki internetowej zwanej plikami cookie, żeby gromadzić informacje w sposób anonimowy i śledzić wzorce użytkownika w BitSeven. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zawierający unikalny numer identyfikacyjny pozwalający na identyfikację przeglądarki internetowej klienta, lecz nie klienta osobiście, za każdym razem gdy klient odwiedza stronę internetową korzystającą z plików cookie. Pliki cookie informują BitSeven, które podstrony na Stronie internetowej zostały odwiedzone i ile osób odwiedziło je. Pomaga to ulepszyć doświadczenie osób odwiedzających. Plik cookie służy także identyfikacji komputera użytkownika, żeby zachować preferencje użytkownika na potrzeby kolejnych wizyt, przy czym BitSeven może współpracować z osobami trzecimi korzystającymi z tych plików cookie, żeby pomóc BitSeven.

Wykorzystanie plików cookie jest standardem w branży i wiele najważniejszych przeglądarek internetowych domyślnie je akceptuje. Użytkownik może zresetować swoją przeglądarkę internetową, żeby nie akceptowała plików cookie, albo żeby powiadamiała użytkownika za każdym razem, kiedy użytkownik otrzymuje plik cookie. Jeśli jednak użytkownik odmówi akceptacji plików cookie, być może nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcji dostępnych na Stronie internetowej.

2. Zgoda: Do gromadzenia Danych osobowych i późniejszego wykorzystania lub ujawnienia Danych osobowych wymagana jest zgoda. Postać, w jakiej zgoda jest wyrażona, może się różnić w zależności od okoliczności i rodzaju uzyskanych Danych osobowych. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika stanowi zgodę na gromadzenie i wykorzystanie Danych osobowych przez BitSeven w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności. Niekiedy BitSeven może poprosić użytkownika o zgodę na uzyskanie i następnie wykorzystać takie dodatkowe dane, przy czym BitSeven zastrzega sobie prawo do powyższego. W wyjątkowych przypadkach dozwolonych prawem BitSeven może gromadzić, wykorzystywać i ujawniać Dane osobowe bez wiedzy lub zgody użytkownika.

3. Wykorzystanie Danych osobowych: BitSeven jest zaangażowana w ochronę prywatności użytkownika. Na potrzeby wewnętrzne jedynie pracownicy, którzy potrzebują Danych osobowych na zasadzie ścisłej konieczności biznesowej lub do wykonywania swoich obowiązków, otrzymają dostęp do Danych osobowych klientów. Systemy i dane Strony internetowej są stale weryfikowane, żeby zapewnić, iż użytkownik otrzymuje jak najlepsze usługi i że ustanowiono najbardziej skuteczne zabezpieczenia.

BitSeven zastrzega sobie prawo do zatrzymania i udostępnienia Danych osobowych w celu spełnienia wymogów regulacyjnych nałożonych na BitSeven i do realizacji umów zawartych z partnerami i osobami trzecimi.

BitSeven korzysta z adresów IP, żeby analizować trendy, zarządzać Stroną internetową, śledzić aktywność użytkowników i gromadzić obszerne informacje demograficzne do wykorzystania zagregowanego. Na potrzeby zarządzania systemami, wykrywania wzorców wykorzystania i rozwiązywania problemów serwery sieciowe BitSeven automatycznie logują standardowe informacje o dostępie takie jak rodzaj przeglądarki, godziny dostępu/otwarte wiadomości, żądane adresy URL i odsyłający adres URL. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i są wykorzystywane jedynie przez BitSeven na zasadzie ścisłej konieczności. BitSeven zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Strony internetowej dla użytkownika korzystającego z usługi proxy w celu ukrycia swojej prawdziwej tożsamości. Powyższe dotyczy też dostępu za pomocą sieci anonimowej Tor.

BitSeven zastrzega sobie prawo do udostępnienia obecnych i przeszłych ofert sprzedaży, ofert zakupu i cen rynkowych; cen otwarcia i cen zamknięcia; cen wysokich regularnie obniżanych; cen transakcyjnych; szacunkowych i faktycznych wolumenów transakcji; cen rozliczeniowych oraz innych zagregowanych danych i informacji dotyczących Tokenów cyfrowych, którymi obrót prowadzony jest na Stronie internetowej.

Dane osobowe i inne dane mogą być eksportowane poza jurysdykcję, w której użytkownik mieszka. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane i przechowywane za granicą. W tej sytuacji organy państwa, sądy, organy ścigania lub agencje regulacyjne takiego państwa obcego będą mogły uzyskać dostęp do Danych osobowych użytkownika zgodnie z prawem obowiązującym w takim państwie. Użytkownik powinien zdawać sobie sprawę, że standardy ochrony prywatności w takich państwach mogą być niższe niż w jurysdykcji, w której użytkownik mieszka.

4. Dostęp do Danych osobowych: Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich Danych osobowych znajdujących się w posiadaniu BitSeven i zweryfikować je, wysyłając pisemne żądanie.

5. Ochrona Danych osobowych: Niniejsza Polityka prywatności stosuje się wyłącznie do informacji przekazanych przez użytkownika, a wykorzystanie Danych osobowych użytkownika ma miejsce wyłącznie w stosunku do informacji przekazanych przez użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli udostępni Dane osobowe lub dane wrażliwe w Internecie, np. w czatach, serwisach społecznościowych, na tablicach ogłoszeń lub na innych forach publicznych, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby i firmy, nad którymi BitSeven nie ma żadnej kontroli. To użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z oświadczeniami w sprawie prywatności, politykami prywatności, warunkami prywatności obowiązującymi u osób lub firm, z którymi użytkownik się połączy lub z którymi zawrze umowy. BitSeven nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia w sprawie prywatności, polityki prywatności, warunki prywatności ani za inne treści na stronach internetowych niebędących własnością ani niezarządzanych przez BitSeven.

6. BitSeven podejmuje starania na rzecz ochrony i zabezpieczenia Danych osobowych, ale użytkownik powinien również samodzielnie podjąć pewne środki bezpieczeństwa. Nie należy udostępniać Danych osobowych innym osobom, chyba że użytkownik jasno rozumie, jaki jest cel żądania udostępnienia złożonego przez takie osoby, i wie, z kim ma do czynienia. Nie należy przechowywać wrażliwych Danych osobowych w skrzynce poczty e-mail ani na poczcie internetowej. Jeśli użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła w celu połączenia się z dotyczącymi go Danymi osobowymi, należy wykorzystać bezpieczne hasło i stosować zawsze weryfikację dwuetapową (2FA) pod warunkiem, że jest dostępna. Należy regularnie zmieniać hasło.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert