Integritetspolicy

Syftet med denna integritetspolicy är att på ett ansvarsfullt och öppet sätt beskriva hur BitSeven samlar in och använder dina personuppgifter.
1. Insamling av personuppgifter: Om du önskar genomföra transaktioner på och använda webbplatsen kommer BitSeven att samla in information om dig, däribland personuppgifter. De personuppgifter som oftast samlas in och bevaras i en kundfil omfattar, men begränsas inte till, namn, delgivningsadress, statligt utfärdat identifieringsnummer och bankinformation.
Personuppgifter samlas in för att:

1.1.upprätta och upprätthålla en ansvarsfull affärsrelation med dig;
1.2.förstå dina behov och om du uppfyller kriterierna för produkter och tjänster;
1.3.informera dig om trading- och finansieringsfunktioner;
1.4.ge dig information om utveckling och nya produkter, däribland förändringar och förbättringar av webbplatsen;
1.5.utveckla, förbättra och marknadsföra produkter och tjänster samt tillhandahålla produkter och tjänster till dig;
1.6.behandla fakturering och debitering av eventuella avgifter;
1.7.genomföra undersökningar och hämta feedback från dig;
1.8.leverera produkter och tjänster till dig;
1.9.förse dig med nyheter och andra frågor av allmänt intresse för dig som BitSeven-kund, och
1.10.uppfylla BitSevens rättsliga och lagstadgade krav.

Webbplatsen kan använda en webbläsarfunktion som kallas för en ”cookie” för att anonymt samla in information och följa användarmönster på BitSeven. En cookie är en liten textfil med ett unikt identifieringsnummer som identifierar en kunds webbläsare, men inte kunden personligen, varje gång kunden besöker en webbplats som använder cookies. Cookies talar om för BitSeven vilka sidor på webbplatsen som besöks och hur många personer som har besökt var och en av dem. Detta bidrar till att förbättra besökarnas onlineupplevelse. Cookies används även för att identifiera din dator, så att dina inställningar kan sparas för framtida besök, och BitSeven kan samarbeta med tredje parter som använder dessa cookies för att hjälpa oss.

Användningen av cookies är en branschstandard och många större webbläsare har som grundinställning att acceptera dem. Du kan ställa in din webbläsare så att den antingen nekar alla cookies eller meddelar dig när du har mottagit en cookie. Om du nekar cookies kan det dock hända att vissa av funktionerna på webbplatsen inte går att använda.

2. Samtycke: Samtycke krävs för insamling av personuppgifter och efterföljande användning eller utlämnande av personuppgifter. Samtyckets form kan variera, beroende på omständigheterna och vilken typ av personuppgifter som samlas in. När det gäller BitSeven utgör ditt godkännande av tjänstevillkoren ditt samtycke till den insamling och användning av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Ibland kan det hända att BitSeven tar kontakt med dig för att få ditt samtycke till att samla in och sedan använda ytterligare information, och BitSeven förbehåller sig rätten att göra detta. Under exceptionella omständigheter, enligt vad som tillåts av tillämplig lag, kan BitSeven komma att samla in, använda och lämna ut personuppgifter utan din kännedom eller ditt samtycke.

3. Användning av personuppgifter: BitSeven är angeläget om att skydda din integritet. Internt är det bara medarbetare med ett verksamhetsbehov av att känna till personuppgifter eller de vars arbetsuppgifter rimligen fordrar åtkomst till dem som beviljas åtkomst till kunders personuppgifter. Webbplatsens system och data granskas ständigt för att säkerställa att du får bästa möjliga service och att ledande säkerhetsfunktioner är på plats.

Vi måste förbehålla oss rätten att bevara och dela vissa personuppgifter i syfte att uppfylla våra lagstadgade krav och fullgöra våra avtal med samarbetspartner och tredje parter.

BitSeven använder IP-adresser för att analysera trender, administrera webbplatsen, följa användares rörelser och samla in översiktlig demografisk information för aggregerad användning. För ändamålen systemadministration, detektion av användningsmönster och felsökning loggar BitSevens webbservrar även automatiskt standardinformation om åtkomsten, däribland webbläsartyp, åtkomsttider/öppnande av e-post, begärd URL samt hänvisnings-URL. Den här informationen delas inte med tredje parter, utan används endast inom BitSeven med behovsenlig behörighet. BitSeven förbehåller sig rätten att blockera åtkomsten för användare som besöker webbplatsen via en proxytjänst med avsikten att dölja ursprungsidentiteten. Detta omfattar åtkomst via anonymitetsnätverket Tor.

BitSeven förbehåller sig rätten att dela aktuella och historiska köp-, sälj- och marknadskurser, öppnings- och stängningsintervallkurser, höga/låga kurser, handelskurser, uppskattade och faktiska handelsvolymer, avvecklingskurser samt andra data och annan information i aggregerad form avseende de digitala token som det handlas med på webbplatsen.

Personuppgifter och andra data kan komma att exporteras utanför den jurisdiktion där du är bosatt. Dina personuppgifter kan komma att behandlas och lagras i ett eller flera främmande länder. Under dessa omständigheter kan regeringar, domstolar, brottsbekämpande organ eller tillsynsmyndigheter i det landet eller de länderna ha möjlighet att få åtkomst till dina personuppgifter genom utländsk lagstiftning. Du måste vara medveten om att integritetsstandarderna i de länderna kan vara lägre än de som gäller i den jurisdiktion där du är bosatt.

4. Få tillgång till dina personuppgifter: Du kan få tillgång till och kontrollera de personuppgifter som BitSeven har om dig genom att skicka en skriftlig begäran till oss.

5. Skydda dina personuppgifter: Denna integritetspolicy och användningen av dina personuppgifter gäller endast information som du lämnar. Vi vill uppmana dig att vara försiktig med att lämna ut personuppgifter eller känslig personlig information via internet, t.ex. chattrum, grupper, anslagstavlor eller andra offentliga onlineforum, eftersom informationen kan samlas in och användas av andra personer eller företag, som BitSeven inte har någon kontroll över. Det är ditt ansvar att granska integritetsmeddelanden, policyer, villkor och bestämmelser för personer eller företag som du väljer att länka till eller ingå avtal med. BitSeven är inte ansvarigt för integritetsmeddelanden, policyer, villkor, bestämmelser eller annat innehåll på någon webbplats som inte ägs eller förvaltas av BitSeven

6. BitSeven gör sitt bästa för att skydda personuppgifter, men det finns även skyddsåtgärder som du ska vidta. Dela inte dina personuppgifter med andra om du inte helt och hållet förstår för vilket ändamål de ber dig om dem och vet vem du har att göra med. Förvara inte känsliga personuppgifter i e-postinkorgen eller bland webb-e-posten. Om du ombes att tilldela lösenord för att koppla dig till dina personuppgifter ska du använda ett säkert lösenord och alltid använda tvåfaktorautentisering (2FA) om möjligheten finns. Byt lösenord regelbundet.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert