Tradingregler

Regler för hävstångshandel på BitSeven

 • Hävstångshandel på BitSeven är den tjänst som erbjuder hävstång mot kryptovalutors växelkurs. Användarna kan göra en vinst oavsett om kryptovalutans kurs stiger eller sjunker. Traders som vill göra vinster på grund av en stigande kurs lägger en Upp-order. De som tvärtom tror att kursen kommer att gå ned lägger en Ned-order.
 • Insättning

  Du kan göra insättningar i Bitcoin. BitSeven godtar endast Bitcoin-insättningar. BitSevens insättningsadresser är oförändrade adresser till kalla multisignaturplånböcker.
 • Uttag

  Uttag kan endast göras i Bitcoin.
 • Hävstång

  Vi ger högst 100x hävstång för fyra produkter: Bitcoin, Ethereum, Litecoin och Ripple. Användaren väljer hur stor hävstången ska vara.
 • Dubbelriktad position

  Du kan ta positionen i motsatt riktning medan du håller en position. Du kan t.ex. hålla Ned-positionen samtidigt som du håller Upp-positionen.
 • Vinst

  När 50x hävstång används: Om du lägger Upp-ordern och kursen går upp med 2 % blir din vinst 100 % eftersom en hävstång på 50 gånger används. På motsatt sätt gäller att om kursen sjunker med 2 % efter Ned-ordern så blir din vinst 100 %.
 • Förlust

  När 50x hävstång används: Om du lägger Upp-ordern och kursen går ned med 1 % blir din förlust 50 % eftersom en hävstång på 50 gånger används. På motsatt sätt gäller att om kursen stiger med 1 % efter Ned-ordern så blir din förlust 50 %.
 • Autosälj vid vinst

  När vinsten för positionens genomsnittskurs blir 100 % säljs motsvarande position till marknadskursen av det automatiska säljsystemet. Funktionen Autosälj vid vinst kan slås på eller stängas av nedtill till höger i avdelningen Hävstångshandel. (Välj mellan 100%, 200% och 300%)
 • Förlustbegränsning (Autosälj vid förlust)

  När positionens genomsnittliga pris når priset för förlustgränsen kommer positionen säljas till marknadspris av det automatiska säljsystemet. När positionens förlustbegränsning inträffar inkluderas inte ditt tillgängliga saldo i positionen, och förlusten begränsas inom ramen för köpebeloppet. Du kan begränsa förlusten genom att inte använda det tillgängliga saldot vid positionen.
 • Ändra positionens kurs för förlustbegränsning

  Om du gör ett till köp kan du ändra positionens kurs för förlustbegränsning eftersom genomsnittskursen, som utgör grunden för förlustbegränsningen, ändras.
 • Hållperiod för position

  Du kan hålla din position i upp till 240 timmar. Positioner som inte har sålts vid utgångstiden säljs automatiskt till marknadskursen vid utgångstiden.
 • BitSeven-index

  BitSeven-indexet tillämpar ett vägt medelvärde av kurserna från Poloniex och Bitfinex. Om endera Poloniex eller Bitfinex upphör med tjänsten eller om kursdata inte är tillgängliga tillämpas genast endast kursen från den andra börsen. Kurskällan kan även ändras till en annan börs efter ett förhandsmeddelande.
 • Underhåll av tradingservrar

  Regelbundet serverunderhåll genomförs mellan 11:00 och 11:30 (UTC) den 30:e i varje månad. Medan serverunderhåll pågår är det inte möjligt att lägga någon ny order, men befintliga positioner bevaras.
 • bitseven availability
  Buy & sell securely
 • bitseven stability
  Be comfortable
 • bitseven security
  Be the fast lane

Alert