Säkerhetspolicyer

Säkerhetspolicyer

Säkerheten för tillgångar och användarinformation är vår högsta prioritet. Vårt säkerhetsteam arbetar ständigt med att förbättra våra genomgående säkerhetsåtgärder, förbättra granskningsprocesserna och minska ”angreppsytan” i vår infrastruktur. Observera att vi av skäl relaterade till säkerhet och äganderätt inte kan avslöja alltför mycket information om de säkerhetsåtgärder som genomförs på plattformen.

Skydd för användarkonton

Vissa av de säkerhetsåtgärder som beskrivs nedan är på plats som standard, medan andra kan aktiveras beroende på vilken säkerhetsnivå du behöver.

Tvåfaktorautentisering (2FA)

Ett extra säkerhetslager för ditt konto och skydd för känsliga åtgärder, t.ex. generering av API-nycklar och uttag. Konfigurera tvåfaktorautentisering med hjälp av Google Authenticator, Twilio eller en U2F-säkerhetsnyckel.

Universal 2nd Factor (U2F)

Använd en fysisk säkerhetsnyckel för att dra fördel av den ultrasäkra, öppna autentiseringsstandarden FIDO Universal 2nd Factor (U2F).

Avancerade verifieringsverktyg som övervakar ditt kontos integritet

Inloggningsuppgifter sparas och analyseras för att upptäcka ovanlig aktivitet.
Intelligent system detekterar IP-adressändringar för att förhindra sessionskapning.
Begränsa åtkomsten till ditt konto baserat på IP-adress

Uttagsskydd

Säkerhetssystem övervakar uttag efter IP-adress och andra mönster för användarbeteende, och utlöser manuell administrativ inspektion av uttag som verkar ovanliga.
Steg för uttagsbekräftelse som är immunt mot skadlig webbläsarkod.
Definiera en lista över godkända adresser för att säkerställa att inga uttag kan hamna någon annanstans.

Förvaring av kryptovalutor

Den stora merparten av tillgångarna i systemet förvaras i kalla plånböcker offline. Bara ca 0,5 % av kryptotillgångarna är åtkomliga i varma plånböcker för dagliga plattformsåtgärder. Som ett extra skydd är de kalla plånböckerna inte åtkomliga från plattformen eller plattformsservrarna. För åtkomst till tillgångarna i kall offlineförvaring krävs manuella åtgärder av flera medlemmar i vår ledning.

Systemsäkerhet

Ständigt uppdaterade Linux-system som värd för plattformen
Vårt servernätverk skyddas med programvara som hela tiden hålls uppdaterad och bästa möjliga praxis.

Automatisk säkerhetskopiering av databasen en gång per dag
En gång per dag genomförs säkerhetskopiering och kryptering av plattformens databas samt komprimering av den till ett arkiv.

Automatisk duplicering av säkerhetskopierade data
Så snart en ny säkerhetskopia är klar (databas, loggfiler ...) skickas den till andra servrar på flera fysiska platser.

Skydd mot DDoS-attacker
Vi har ett automatiskt skydd mot distribuerade överbelastningsattacker, som säkerställer att handeln inte kan avbrytas av attacker utifrån.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert