นโยบายด้านความปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือชี้แจงอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ถึงวิธีที่ BitSeven เก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ
1. การเก็บข้อมูลส่วนตัว: หากคุณต้องการทำธุรกรรมบนและใช้เว็บไซต์ BitSeven จะเก็บข้อมูลประวัติของคุณ รวมไปถึงข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บและรักษาอยู่ในแฟ้มประวัติลูกค้าประกอบไปด้วยแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ ที่อยู่ที่ให้บริการ เอกสารยืนยันตัวตนโดยรับ และข้อมูลการธนาคาร
เหตุผลที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนก็เพราะต้อง:

1.1.สร้างและรักษาความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์อย่างโปร่งใสกับคุณ;
1.2.เข้าใจความต้องการของคุณและตรวจสิทธิ์การได้รับสินค้าและบริการต่าง ๆ:
1.3.แจ้งให้คุณทราบเรื่องคุณสมบัติการซื้อขายและการเงิน
1.4.ให้ข่าวการพัฒนาล่าสุดและแจ้งสินค้าให้คุณทราบ รวมไปถึงการเปลี่ยนและการยกระดับเว็บไซต์;
1.5.พัฒนา ยกระดับ และทำการตลาดสินค้าและบริการ และมอบสินค้าและบริการกับคุณ;
1.6.บริการออกบิลและเก็บค่าธรรมเนียม
1.7.จัดทำแบบสำรวจและขอความเห็นจากคุณ;
1.8.ส่งมอบสินค้าและบริการกับคุณ;
1.9.แจ้งข่าวสารและประเด็นน่าสนใจทั่วโลกให้คุณทราบในฐานะลูกค้า; และ
1.10.เป็นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของ BitSeven

เว็บไซตืมีสิทธิ์ใช้คุณสมบัติของเบราว์เซอร์เรียกว่า "คุกกี้" เพื่อเก็บข้อมูลไม่ระบุตัวตนและติดตามรูปแบบการใช้งานบน BitSeven คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่มีรหัสประจำตัวที่ระบุเบราว์เซอร์ของลูกค้าแต่ไม่ใช่ตัวลูกค้าในแต่ละครั้งที่ลูกค้าเข้าเว็บไซต์เมื่อคุกกี้ทำงาน คุกกี้แจ้งให้ BitSeven ทราบว่าผู้ใช้เปิดหน้าเว็บไซต์อะไรบ้างและจำนวนครั้งที่มีการเปิดหน้าแต่ละหน้า วิธีนี้เป็นข้อมูลที่ใช่ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานออนไลน์ของผู้มาเยี่ยมเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุกกี้ทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลที่จะเลือกใช้ในครั้งถัดไป และ BitSeven อาจร่วมมือกับบริษัทภายนอกที่ใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อช่วยเรา

มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดให้ต้องใช้คุกกี้และเบราว์เซอร์รายใหญ่ส่วนมากยอมรับการใช้คุกกี้ คุณรีเซ็ตเบราว์เซอร์ของคุณให้ไม่ยอมรับคุกกี้ทั้งหมดหรือแจ้งเตือนเมื่อได้รับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ บางส่วนของเว็บไซต์จะใช้งานไม่ได้

2. การยินยอม: คุณต้องให้การยินยอมเก็บข้อมูลและการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง รูปแบบการยินยอมจะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ ในกรณีของ BitSeven เมื่อคุณยอมรับต่อเงื่อนไขการใช้บริการแสดงว่าคุณยินยอมให้เก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวตามที่อธิบายในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บางครั้ง BitSeven สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมหลังจากได้รับการยินยอมจากคุณ ในกรณีพิเศษตามกฎหมายกำหนด BitSeven อาจเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบหรือยินยอม

3. การใช้ข้อมูลส่วนตัว: BitSeven มุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ พนักงานในบริษัทของเราที่ทำธุรกิจกับข้อมูลส่วนตัวหรือต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวภายใต้กรอบหน้าที่เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า มีการตรวจสอบระบบและข้อมูลของเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อรับรองว่าคุณได้รับบริการที่ดีที่สุดและมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยชั้นนำ

เราสงวนสิทธิ์ในการรักษาและแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวบางประเภทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของเราและต่อข้อตกลงตามสัญญากับคู่ค้าและบริษัทภายนอก

BitSeven ใช้ไอพีแอดเดรสเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่าง ๆ บริหารเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้ และรวบรวมข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์เพื่อการใช้งานเชิงบูรณาการ นอกจากนี้ เว็บเซิร์ฟเวอร์ของของ BitSeven บันทึกข้อมูลการเข้าระบบมาตรฐาน รวมไปถึงประเภทเบราว์เซอร์ เวลาเข้าระบบ/เปิดจดหมาย ขอ URL และ URL อ้างอิงเพื่อการบริหารระบบและติดตามรูปแบบการใช้งานและแนวทางแก้ไขปัญหาระบบ ข้อมูลนี้จะไม่แบ่งปันกับบริษัทที่สามและใช้ใน BitSeven ในสถานการณ์จำเป็นเท่านั้น BitSeven สงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซต์ผ่านบริการพร็อกซี่ที่มีเจตนาปิดบังตัวตนที่แท้จริงไม่ให้เข้าระบบ รวมไปถึงผู้ใช้ที่เข้าเว็บไซค์ผ่านเครือข่ายไม่เปิดเผยตัวตนทอร์ (Tor)

BitSeven สงวนสิทธิ์ในการแบ่งปันประวัติรายการประมูล รายการสอบถาม และราคาตลาด; ระยะราคาเปิดและปิด; ราคาสูง-ต่ำ; ราคาซื้อขาย; ปริมาณการซื้อขายที่คาดการณ์และตามจริง; ราคาข้อตกลง; และข้อมูลและรายละเอียดโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโทเค็นที่ซื้อขายบนเว็บไซต์

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่น ๆ ส่งไปภายนอกประเทศของคุณได้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกประเมินและเก็บในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว รัฐบาล ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศนั้น ๆ หรือประเทศที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านกฎหมายต่างประเทศ คุณต้องรับรู้ว่ามาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวของประเทศเหล่านั้นอาจไม่ไม่สูงเท่าประเทศที่คุณพักอาศัย

4. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ: คุณส่งคำขอเข้าถึงและยืนยันข้อมูลส่วนตัวใน BitSeven ได้ที่

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณมีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่คุณให้เท่านั้น หากคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลอ่อนไหวเกี่ยวกับตัวคุณในอินเทอร์เน็ต เช่นผ่านห้องสนทนา ชุมชนออนไลน์ กระดานสนทนา หรือเว็บบอร์ดออนไลน์สาธารณะอื่น ๆ ข้อมูลนี้อาจถูกเก็บและใช้โดยบุคคลหรือบริษัทอื่นที่นอกเหนือการควบคุมของ BitSeven คุณต้องรับผิดชอบในการทบทวนข้อความเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบาย เงื่อนไข และข้อกำหนดของบุคคลหรือบริษัทใดที่คุณเลือกที่จะเชื่อมโยงด้วยหรือที่คุณเลือกที่จะทำสัญญาด้วย BitSeven ไม่รับผิดชอบต่อข้อความเรื่องความเป็นส่วนตัว นโยบาย เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่ได้บริหารหรือครอบครองโดย BitSeven

6. BitSeven ทำทุกวิถีทางที่จะปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว แต่คุณควรปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองด้วยเช่นกัน ห้ามแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลอื่นนอกจากคุณจะเข้าใจจุดประสงค์ของคำขอของพวกเขาและคุณรู้ว่ากำลังสื่อสารกับใคร ห้ามเก็บข้อมูลส่วนตัวที่อ่อนไหวในกล่องจดหมายหรือเว็บเมลของคุณ หากคุณต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อเชื่อมโยงคุณกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณควรใช้รหัสผ่านที่ปลอดภัยและใช้ระบบยืนยันตัวตนสองระดับ (2FA) หากเป็นไปได้ คุณควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert