กฎระเบียบการซื้อขาย

กฎระเบียบการซื้อขาย BitSeven ด้วยเลเวอเรจ

 • การซื้อขาย BitSeven ด้วยเลเวอเรจ เป็นบริการที่ให้กู้ยืมสกุลเงินเพื่อปกป้องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราสกุล เงินดิจิตอล ผู้ใช้มีโอกาสที่จะทำกำไรไม่ว่าราคาสกุลเงินดิจิตอลจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง นักเทรดที่ต้องการทำกำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นจะทำการซื้อขาย ในช่วง'ขาขึ้น' ในทางกลับกัน นักเทรดที่คาดการณ์ ว่าราคาจะลดลงจะทำการซื้อขายในช่วง 'ขาลง'
 • การนำฝากเงิน

  คุณสามารถฝากเงินเป็นบิตคอยน์ บิตเซเว่นรับฝากเฉพาะบิตคอยน์ และกระเป๋าสตางค์ออฟไลน์ (multi-signature Cold Wallet) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อบิตคอยน์หรือAltcoin หรือต้องการ แลกเป็นเงินสด
 • การถอนเงิน

  คุณสามารถถอนเงินเป็นบิตคอยน์เท่านั้น(Bitcoin)
 • เลเวอเรจ

  เราให้เลเวอเรจสูงสุดถึง 100 เท่าสชสำหรับการซื้อขายสี่รายการ: บิตคอยน์ (Bitcoin) อีเธอเรียม (Ethereum) ไลท์คอยน์ (Litecoin) ระลอก (Ripple). ผู้ใช้สามารถเลือกจำนวนของเลเวอเรจที่ต้องการได้
 • ตำแหน่งสองทาง

  คุณเลือกตำแหน่งตรงกันข้ามได้เมื่อคุณกำลังทำการซื้อขายอยู่ในตำแหน่ง เช่น คุณสามารถซื้อขายในตำแหน่งขาขึ้น และขาลงได้ในเวลาเดียวกัน
 • ผลกำไร

  เมื่อใช้เลเวอเรจในการซื้อขายจำนวน 50 เท่า: หากคุณทำการซื้อขายในช่วงขาขึ้น และราคาเพิ่มขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์ ผลกำไรของคุณจะเป็น 100 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากคุณได้ใช้เลเวอเรจในการซื้อขายไป 50 เท่า ในทางกลับกัน หากราคาลดลง 2 เปอร์เซ็นต์ หลังจากทำการซื้อขายในช่วงขาลง ผลกำไรของคุณจะเป็น 100 เปอร์เซ็นต์
 • ผลขาดทุน

  มื่อใช้เลเวอเรจในการซื้อขายจำนวน 50 เท่า: หากคุณทำการซื้อขายในช่วงขาขึ้น และราคาลดลง 1 เปอร์เซ็นต์ ผลขาดทุนของคุณจะเป็น 50 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากคุณได้ใช้เลเวอเรจในการซื้อขายไป 50 เท่า ในทางกลับกัน หากราคาสูงขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ หลังจากทำการซื้อขายในช่วงขาลง ผลขาดทุนของคุณจะเป็น 50 เปอร์เซ็นต์
 • ผลกำไรจากการขายอัตโนมัติ

  เมื่อผลกำไรของราคาเฉลี่ยของตำแหน่งกลายเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ตำแหน่งที่สอดคล้องกันจะถูกขาย ณ ราคาตลาดด้วยการขายอัตโนมัติ สามารถทำการเปิด หรือปิดการใช้งาน ระบบการขายอัตโนมัติได้ที่ส่วนของการซื้อขายด้วยเลเวอเรจทางด้านล่างขวามือ (เลือกระหว่าง 100%, 200% และ 300%)
 • ตัดตำแหน่งก่อนขาดทุน (ขายอัตโนมัติเมื่อขาดทุน)

  เมื่อราคาเฉลี่ยของรายการซื้อขายถึงราคาจุดตัดขาดทุน รายการดังกล่าวจะถูกขาย ณ ราคาตลาดโดยระบบอัตโนมัติ เมื่อเกิดการตัดตำแหน่งขาดทุน ยอดเงินคงเหลือ ของคุณจะไม่รวมอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว และจำกัดการขาดทุนไว้ภายในช่วงของปริมาณที่ซื้อ คุณสามารถจำกัดปริมาณการขาดทุนได้โดย ไม่ใช้ยอดคงเหลือในตำแหน่งการซื้อขายดังกล่าว
 • เปลี่ยนราคาที่ตัดตำแหน่งเมื่อผลขาดทุน

  หากคุณซื้อเพิ่ม คุณสามารถเปลี่ยนราคาที่ตัดตำแหน่ง ขาดทุนได้เพราะราคาเฉลี่ยที่เป็นฐานของปริมาณขาดทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง
 • ระยะเวลาในการรักษาตำแหน่ง

  คุณสามารถรักษาตำแหน่งได้ไม่เกิน 240 ชั่วโมง ตำแหน่งที่ได้ไม่ขายออกไปจนกระทั่งหมดเวลา ตำแหน่งนั้นจะถูกขายออกอัตโนมัติ ณ ราคาตลาดเมื่อหมดเวลา
 • ดัชนี BitSeven

  ดัชนี BitSeven ใช้ค่าเฉลี่ยน้ำหนักระหว่างราคาของ Poloniex กับ Bitfinex ถ้า Poloniex หรือ Bitfinex ยกเลิกการให้บริการ หรือถ้าไม่มีข้อมูลราคา แล้วเราจะนำราคาของสกุลเงินแลกเปลี่ยนอื่น ๆ มาใช้แทนทันที นอกจากนี้ ทรัพยากรราคาสามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่น ๆ ได้หากมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
 • การปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ของการซื้อขาย

  ตารางการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ คือ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง 11.30 น. (UTC) ใน วันที่ 30 ของทุกเดือน ไม่สามารถทำการซื้อขายคำสั่งซื้อขายใหม่ได้ในช่วงที่กำลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ แต่สามารถรักษาตำแหน่งของการซื้อขายไว้ได้
 • bitseven availability
  Buy & sell securely
 • bitseven stability
  Be comfortable
 • bitseven security
  Be the fast lane

Alert