Quản lý thông tin cá nhân

Mục tiêu của Chính sách Bảo mật này là đưa ra một cách minh bạch và có trách nhiệm theo đó BitSeven thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn.
1. Thu thập thông tin cá nhân: Nếu bạn muốn giao dịch và sử dụng Trang web này, BitSeven sẽ thu thập thông tin về bạn, bao gồm Thông tin Cá nhân. Thông tin Cá nhân thường được thu thập và duy trì nhất trong hồ sơ khách hàng bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ dịch vụ, thông tin nhận dạng của chính phủ và thông tin ngân hàng.
Thông tin Cá nhân được thu thập để:

1.1.Thiết lập và duy trì mối quan hệ thương mại có trách nhiệm với bạn;
1.2.Hiểu được nhu cầu và tính hợp lệ của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ;
1.3.Thông báo với bạn về các tính năng giao dịch và tài trợ;
1.4.Cung cấp thông tin cho bạn về sự phát triển và sản phẩm mới, bao gồm những thay đổi và cải tiến đối với Trang web;
1.5.Phát triển, nâng cao và tiếp thị sản phẩm và dịch vụ, cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn;
1.6.Lập hóa đơn và thu phí;
1.7.Thực hiện khảo sát và nhận phản hồi từ bạn;
1.8.Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn;
1.9.Cung cấp cho bạn những tin tức và những vấn đề mà bạn quan tâm với vai trò là một khách hàng của BitSeven; và,
1.10.Đáp ứng các yêu cầu về pháp lý và quy định của BitSeven..

Trang web có thể sử dụng một tính năng của trình duyệt được gọi là “cookie” để thu thập thông tin một cách ẩn danh và theo dõi các mẫu người dùng trên BitSeven. Cookie là một tệp văn bản nhỏ chứa số nhận dạng duy nhất xác định trình duyệt của khách hàng, nhưng không phải là khách hàng cá nhân, mỗi lần khách hàng ghé thăm trang web bằng cách sử dụng cookie. Cookie thông báo cho BitSeven những trang của Trang web được truy cập và có bao nhiêu người ghé thăm mỗi trang. Điều này giúp tăng cường trải nghiệm trực tuyến của người truy cập. Cookie cũng dùng để xác định máy tính của bạn để các tùy chọn ưu tiên của bạn có thể được lưu cho các lần truy cập trong tương lai và BitSeven có thể làm việc với các bên thứ ba sử dụng các cookie này để giúp chúng tôi.

Việc sử dụng cookie là tiêu chuẩn ngành và nhiều trình duyệt chính ban đầu được thiết lập để chấp nhận chúng. Bạn có thể cài đặt lại trình duyệt của mình để từ chối chấp nhận tất cả cookie hoặc là thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie. Tuy nhiên, nếu bạn từ chối chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số tính năng sẵn có trên trang web.

2. Sự đồng ý: Sự đồng ý là yêu cầu phải có đối với việc thu thập Thông tin Cá nhân và sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân sau này. Hình thức chấp thuận có thể thay đổi, tùy thuộc vào hoàn cảnh và loại thông tin cá nhân thu được. Trong trường hợp của BitSeven, sự đồng ý của bạn với các Điều khoản Dịch vụ tạo thành sự chấp thuận của bạn đối với việc thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.Đôi khi, BitSeven có thể liên hệ với bạn để xin sự đồng ý để thu thập và sau đó là sử dụng thêm thông tin, và BitSeven có quyền làm như vậy. Trong trường hợp đặc biệt, theo luật pháp hiện hành, BitSeven có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà không cần sự đồng ý của bạn.

3. Dùng Thông tin Cá Nhân: BitSeven cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Trong nội bộ, chỉ những nhân viên có nhu cầu kinh doanh cần biết Thông tin Cá nhân, hoặc nhiệm vụ của những nhân viên đó yêu cầu phải truy cập vào thông tin đó, được cấp quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của Khách hàng. Hệ thống và dữ liệu của trang web được xem xét liên tục để đảm bảo rằng bạn đang nhận được dịch vụ tốt nhất có thể và các tính năng bảo mật hàng đầu đã được áp dụng.

Hệ thống và dữ liệu của trang web được xem xét liên tục để đảm bảo rằng bạn đang nhận được dịch vụ tốt nhất có thể và các tính năng bảo mật hàng đầu đã được áp dụng.

BitSeven sử dụng địa chỉ IP để phân tích các xu hướng, quản lý Trang web, theo dõi các hoạt động của người dùng và thu thập thông tin khách hàng cho mục đích tổng hợp. Để quản lý hệ thống và phát hiện các mẫu sử dụng và mục đích khắc phục sự cố, các máy chủ trang web của BitSeven cũng tự động đăng nhập thông tin truy cập chuẩn bao gồm loại trình duyệt, số lần truy cập / mở mail, URL được yêu cầu và URL giới thiệu. Thông tin này không được chia sẻ với bên thứ ba và chỉ được sử dụng trong BitSeven trên cơ sở cần phải biết. BitSeven có quyền ngăn chặn việc truy cập đối với bất kỳ người nào truy cập Trang web thông qua một dịch vụ ủy quyền có ý định che giấu nhận dạng gốc. Điều này bao gồm truy cập thông qua mạng Tor ẩn danh.

BitSeven có quyền chia sẻ giá mua, giá bán và giá thị trường ở hiện tại và trước đó, yêu cầu, và giá cả thị trường; phạm vi giá mở cửa và giá cuối ngày; giá cao-thấp; giá giao dịch; khối lượng giao dịch ước tính và thực tế; giá thanh toán; và các dữ liệu và thông tin tổng hợp khác liên quan đến Tokens kỹ thuật số được giao dịch trên Trang web.

Thông tin Cá nhân và các dữ liệu khác có thể được xuất ngoài phạm vi quyền hạn nơi mà bạn cư trú. Thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý và lưu trữ ở (các) nước ngoài. Trong những trường hợp đó, chính phủ, tòa án, cơ quan thực thi hoặc điều tiết pháp luật của quốc gia đó hoặc các quốc gia đó có thể có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn thông qua pháp luật nước ngoài. Bạn cần lưu ý rằng các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của các quốc gia này có thể thấp hơn các tiêu chuẩn về quyền tài phán nơi bạn cư trú.

4. Truy cập thông tin cá nhân của bạn: Bạn có thể truy cập và xác minh thông tin cá nhân của bạn được giữ bởi BitSeven bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản tới: General Counsel, iFinex Inc., 17F-1, No. 266, Sec. 1, Wenhua Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 22041, Taiwan (Republic of China).

5. Truy cập bảo vệ thông tin cá nhân của bạn: Chính sách Bảo mật này và việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn chỉ áp dụng cho thông tin bạn cung cấp. Bạn được cảnh báo rằng nếu bạn tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm có tính cá nhân thông qua việc sử dụng Internet, chẳng hạn như thông qua các phòng chat, cộng đồng, các bản tin hoặc các diễn đàn trực tuyến khác, thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác hoặc các công ty khác mà BitSeven không kiểm soát. Bạn có trách nhiệm xem lại các tuyên bố, chính sách, điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư của bất kỳ người nào hoặc công ty nào mà bạn chọn liên kết hoặc với người mà bạn chọn ký hợp đồng. BitSeven không chịu trách nhiệm về những tuyên bố chính sách, điều khoản và điều kiện về quyền riêng tư, hoặc các nội dung khác của bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu hoặc quản lý của BitSeven.

6. BitSeven cố gắng hết sức để bảo vệ và bảo toàn Thông tin Cá nhân, nhưng bạn cũng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với người khác trừ khi bạn hiểu rõ mục đích của yêu cầu của họ và bạn biết bạn đang giao dịch với ai. Không giữ Thông tin Cá nhân nhạy cảm trong hộp thư đến trong e-mail của bạn hoặc trên Webmail. Nếu bạn được yêu cầu gán mật khẩu để kết nối bạn với Thông tin Cá nhân của bạn, bạn nên sử dụng một mật khẩu an toàn và luôn sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA), nếu có. Bạn nên thay đổi mật khẩu định kỳ.

  • bitseven availability
    Buy & sell securely
  • bitseven stability
    Be comfortable
  • bitseven security
    Be the fast lane

Alert