Quy tắc giao dịch

Các quy tắc giao dịch với đòn bẩy BitSeven

 • Giao dịch đòn bẩy BitSeven là dịch vụ cung cấp đòn bẩy ngăn ngừa tỷ lệ thay đổi cryptocurrency. Người dùng có thể có lợi nhuận cho dù giá cryptocurrency tăng hay giảm. Người giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ giá tăng sẽ đặt lệnh tăng. Ngược lại, những người giao dịch tin rằng giá sẽ giảm xuống thì sẽ đặt lệnh giảm.
 • Nạp tiền

  BitSeven chỉ chấp nhận nạp tiền bằng Bitcoin. Địa chỉ nạp tiền của BitSeven không thay đổi, địa chỉ ví lạnh có nhiều chữ ký.
 • Rút tiền

  Việc rút tiền có thể thực hiện với Bitcoin.
 • Đòn bẩy

  Chúng tôi cung cấp đòn bẩy 100x cho bốn mục: Bitcoin, Ethereum, Litecoin và Ripple. Người dùng có thể chọn số lượng của đòn bẩy.
 • Vị trí hai chiều

  Bạn có thể chọn vị trí đối ngược trong khi đang giữ một vị trí khác. Ví dụ: bạn đồng thời có thể giữ vị trí giảm trong khi đang giữ vị trí tăng.
 • Lợi nhuận

  Khi áp dụng đòn bẩy 50x :
  Nếu bạn đặt lệnh tăng và chỉ giá tăng 2% thì lợi nhuận của bạn sẽ là 100% vì đòn bẩy 50x đã được áp dụng. Ngược lại, nếu chỉ giá giảm 2% sau khi đặt lệnh giảm thì lợi nhuận của bạn sẽ là 100%.
 • Thua lỗ

  Khi áp dụng đòn bẩy 50x :
  Nếu bạn đặt lệnh tăng và chỉ giá giảm 1% thì bạn sẽ lỗ 50% vì đòn bẩy 50x đã được áp dụng. Ngược lại, nếu chỉ giá tăng 1% sau khi đặt lệnh giảm thì bạn sẽ lỗ 50%.
 • Tự động bán lợi nhuận

  Khi lợi nhuận của giá bình quân của vị trí hiện tại là 100%, vị trí tương ứng sẽ được bán theo giá thị trường bởi hệ thống bán tự động. Có thể bật hoặc tắt chức năng tự động bán lợi nhuận ở góc dưới bên phải của phần giao dịch đòn bẩy. (Chọn giữa 100%, 200% và 300%)
 • Cắt lỗ (Tự động bán lỗ)

  Khi giá bình quân của vị trí đạt đến giá cắt lỗ, vị trí tương ứng sẽ được bán theo giá thị trường bởi hệ thống bán tự động. Khi vị trí nào đó xảy ra thua lỗ, số dư khả dụng của bạn không được tính vào vị trí đó và tổn thất sẽ được giới hạn trong phạm vi số tiền mua. Bạn có thể hạn chế tổn thất bằng cách không sử dụng số dư khả dụng tại vị trí đó.
 • Thay đổi giá cắt lỗ của vị trí

  Nếu bạn thực hiện mua thêm, bạn có thể thay đổi giá cắt lỗ của vị trí đó vì giá bình quân là cơ sở thay đổi cắt lỗ.
 • Thời gian giữ vị trí

  Bạn có thể giữ mỗi vị trí của mình lên đến 240 giờ. Các vị trí chưa được bán cho đến khi hết hạn sẽ được bán tự động theo giá thị trường vào thời điểm hết hạn.
 • Chỉ số BitSeven

  BitSeven Index dựa trên chỉ số trung bình được lấy từ các sàn giao dịch Poloniex, Bitfinex và Binance. Trong trường hợp Poloniex, Bitfinex và Binance hoặc bất kỳ sàn giao dịch nào tạm ngưng dịch vụ của họ hoặc dữ liệu giá không khả dụng do bất kỳ vấn đề nào, BitSeven có quyền áp dụng ngay lập tức chỉ số dựa trên chỉ số bình quân của các sàn giao dịch hoạt động còn lại. Bên cạnh đó BitSeven có thể thay đổi bất kỳ nguồn báo giá nào theo quyết định riêng của họ sau khi có thông báo trước về những thay đổi này.
 • Bảo trì máy chủ giao dịch

  Bảo trì máy chủ định kỳ diễn ra từ 11 giờ sáng đến 11 giờ 30 trưa của ngày 30 hàng tháng theo tiêu chuẩn giờ phối hợp quốc tế (UTC). Không thể đặt lệnh mới trong quá trình bảo trì máy chủ, nhưng sẽ giữ lại các vị trí đã được lưu giữ.
 • bitseven availability
  Buy & sell securely
 • bitseven stability
  Be comfortable
 • bitseven security
  Be the fast lane

Alert